BIZUP - YOUNG GIRLS ENTREPRENEURS ACADEMY

Bizup - Young Girls Entrepreneur Academy


Ky projekt synon të sjellë së bashku vajza të reja, gra dhe të rinj të moshës 14-18 vjeç vjeç në një Akademi e cila do të mbahet pranë American Corner për 7 muaj në mënyrë që të përmirësojnë aftësitë e tyre, të ndërtojnë kapacitete në fushën e startup-eve dhe të ndihmohen nga mentorë për të të dalë në fund me një plan biznesi që ka një ndikim social në komunitetin e tyre. Në terma praktik, ky projekt synon të krijojë, koordinojë dhe rrjetëzojë 30 të rinj, veçanërisht vajza që do të trajnohen, mentorohen dhe më vonë do të asistohen me ndihmën e ekspertëve të fushës. Nëpërmjet sesioneve që do të zhvillohen, do t'u sigurojë grave dhe sipërmarrësve të rinj akses në baza të rregullta në fushatat ndërgjegjësuese, aktivitetet e trajnimit, mbështetjen dhe shkëmbimin e praktikave më të mira të startup-eve dhe sipërmarrjes në Shqipëri.

    Objektivi i këtij projekti është të ndihmojë vajzat e reja shqiptare të përpunojnë idetë e tyre të biznesit duke përdorur standardet si një mjet zhvillimi ekonomik duke:
  • -Krijuar Komunitete kombëtare të praktikës për gratë dhe të rinjtë bazuar në zhvillimet e reja dhe nevoja e startup-eve në Shqipëri;
  • -Trajnimi i vajzave të reja për t'u bërë sipërmarrëse në standardet e zbatueshme në fushat e tyre;
  • -Lehtësimi i shkëmbimit të praktikave më të mira;
  • -Rritja e sinergjisë midis të rinjve me një ide biznesi, sipërmarrësve dhe mentorëve për lehtësojnë krijimin e një rrjeti më të aksesueshëm për të rinjtë në mënyrë që të rrisin shanset e tyre duke vënë në praktikë njohuritë e fituara gjatë kësaj Akademi.