24 Dite Trajnim, "Bazat e Didaktikes ne AFP"

24 Dite Trajnim, "Bazat e Didaktikes ne AFP"


Bazat e didaktikës në AFP ka përsynim përmirësimin e aftësive mësimdhënëse të mësuesve pranë shkollave profesionale të arsimit të mesëm në qytetet Berat, Lushnje dhe Fier. Së bashku me Swisscontact përgjatë 6 muajve, mësuesit që aderojnë pranë këtyre shkollave do të ndjekin një sërë kursesh trajnimi me në fokus rritjen e eficencës mësimore në shkollat e përzgjedhura.