Career Drop


Career Drop është një program i zhvilluar për të përgatitur të rinjtë për të ardhmen duke ofruar trajnime për punësim, i cili synon të mbështesë ata në tregun e punës përmes trajnimeve të aftësive teknike të udhëhequra nga kërkesa, trajnimeve për punësim, udhëzimeve në karrierë dhe vendosjeve në punë. Objektivat e projektit janë edukimi i të rinjve të moshës 15-19 vjeç për tregun e punësimit dhe mbështetja e tyre në krijimin e një portofoli të tyre, i cili do t'i ndihmojë ata të përshtaten dhe të angazhohen më shpejt dhe më lehtë pasi të zgjedhin një drejtim karriere. Projekti ka dy faza: aktivitete që gradualisht dhe me metoda joformale do t'i përgatisin të rinjtë pasi të mbarojnë shkollën për të bërë zgjedhjet e duhura në lidhje me karrierën dhe faza e dytë e cila konsiston në përvojë pune cilësore me biznesin apo organizatën vendase. Kjo faze ka për qëllim marrjen e një eksperience të drejtpërdrejtë me biznesin lokal duke vizituar dhe parë proceset dhe strukturën e tyre të punës. Duke pasur mundësinë për të vizituar lloje të ndryshme biznesesh, të rinjtë do të jenë në gjendje të analizojnë se cilat fusha të tregut janë interesi i tyre kryesor dhe ku e shohin veten në të ardhmen. Nëpërmjet një marrëveshjeje mes bizneseve dhe kompanive të ndryshme vendore, ne do të caktojmë “A day at the office” për të gjithë të rinjtë që janë pjesë e këtij programi, në mënyrë që ata të shohin më nga afër se si duket një ditë pune. Në përfundim të projektit, anëtarët do të kenë kuruar portofolet e tyre dhe do të kenë një qasje më të mirë ndaj planeve të tyre të jetës. Së bashku me disa nga sipërmarrësit që janë në treg, ata do të ndajnë përvojat dhe do të ofrojnë njohuritë e tyre në lidhje me këtë fushë. Grupi i anëtarëve të rinj ka marrë pjesë aktive në shumë sesione të hapura ku profesionistët e rrugëve të ndryshme të karrierës kanë ndarë njohuritë e tyre me ta. Historitë e tyre të jetës i kanë frymëzuar anëtarët e programit që të punojnë më tej në zbulimin e vetvetes dhe gjetjen e pasioneve të tyre të vërteta. Perspektivat e karrierës kanë qenë të ndryshme si ligji, ekonomia, sipërmarrja, shkencat sociale, menaxhimi i projekteve dhe arsimi i lartë për t'u siguruar që informacioni që morën pjesëmarrësit do të ishte i dobishëm për të gjithë ata. Ka qenë vërtet një kënaqësi të dëshmosh përparimin e të gjithëve gjatë muajve, të dëshmosh ndërtimin e besimit të tyre dhe t'i dëgjosh ata të flasin për qëllimet e tyre.