Dajti Hiking


Outdoor Ambassadors Tirana, së bashku me Organizatën New Vision dhe Këshillin Rinor të Ambasadës Amerikane në Tiranë, ecën në shtegun e malit të Dajtit. Gjatë udhëtimit, të rinjtë patën mundësinë të kalonin pak kohë së bashku duke komunikuar dhe duke ndihmuar njëri-tjetrin për të arritur në fund të shtegut. Ky aktivitet ofroi relaksim, argëtim, paqe, soditje, sfidë, mundësi për t'u lidhur me miqtë dhe sigurisht kalimin e kohës në natyrën e bukur. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte krijimi i një lidhjeje mes të rinjve duke përjetuar një aventurë së bashku. Shtigjet e ecjes kanë luajtur një rol të rëndësishëm në fushatat mjedisore. Ata mund të ofrojnë akses në mrekullitë natyrore të zonave tona përreth, duke ngjallur kështu vlerësimin dhe respektin tek ata nga njerëzit që i vizitojnë.