Entrepreneur For a Day

New Vision, në partneritet me American Corner Tirana, ka sjellë për të dytin vit radhazi programin e quajtur “Entrepreneur for a Day”. Qëllimi i tij kryesor është të mësojë pjesëmarrësit se si të fillojnë dhe mbajnë një biznes dhe, më e rëndësishmja, ta bëjnë atë sa më të suksesshëm. Për dhjetë muaj, 28 të rinj (18-25 vjeç) do të angazhohen në një program intensiv sipërmarrjeje. Ky trajnim për sipërmarrjen do t'u japë të rinjve aftësinë për të njohur mundësitë tregtare, vetëvlerësimin, njohuritë dhe aftësitë për të vepruar sipas tyre. Ai përfshin udhëzime për njohjen e mundësive, marketimin e një koncepti, menaxhimin e burimeve dhe fillimin e një sipërmarrjeje biznesi. Ai gjithashtu ofron arsim në disiplinat tradicionale të biznesit si menaxhimi, marketingu, sistemet e informacionit dhe financat. Sipërmarrësit, ose lëvizja drejt vetëpunësimit, është dhe do të vazhdojë të bëhet një element gjithnjë e më i rëndësishëm i rritjes dhe zhvillimit ekonomik, prandaj, është thelbësore të kemi infrastrukturën e nevojshme për të lehtësuar një mentalitet sipërmarrës dhe për të inkurajuar vetëpunësimin. Çdo gjë që ata do të mësojnë do të praktikohet në jetën e përditshme. Atëherë ata do të kenë një perspektivë të duhur për sipërmarrjen dhe mënyrën se si funksionon, madje do të gjejnë veten nëse kjo formë e sipërmarrjes është për ta dhe nëse do të jenë të suksesshëm në të ardhmen. Kultura e krijimit të një sipërmarrjeje të re është një aspekt kritik i kësaj infrastrukture, pasi ajo do të inkurajojë studentët të marrin rrezikun e fillimit të një biznesi. Qëllimi i këtij programi