"I want YOUth" Youth Exchange

"I Want Youth" është një program shkëmbimi rinor frymëzues dhe transformues që synon të nxisë pjesëmarrjen aktive të të rinjve nga mosha 14 deri në 17 vjeç në aktivitetet vullnetare, duke krijuar gjithashtu një bashkëpunim të vlefshëm midis organizatave në nivel evropian. Projekti është krijuar për të inkurajuar të rinjtë që të eksplorojnë dhe angazhohen në vullnetarizmin e shoqërisë civile, duke promovuar dialogun social dhe qytetarinë aktive. Shkëmbimi i të rinjve bashkon një grup të ndryshëm pjesëmarrësish, nga shtete si Italia, Shqiperia, Spanja, Gjermania, Sllovakia, Bullgaria: gjysma e të cilëve tashmë janë të përfshirë në mënyrë aktive në punë vullnetare, dhe gjysma tjetër janë të sapoardhur në këtë lloj aktiviteti. Për më tepër, programi synon të mbështesë 14 pjesëmarrës që vijnë nga një sfond me më pak mundësi, duke siguruar që të jetë një përvojë gjithëpërfshirëse dhe pasuruese për të gjithë.