Klubet E Inovacionit


Klubi i Inovacionit është një iniciativë që do të marrë pjesë në 9 shkolla në 6 qarqe të ndryshme të Shqipërisë me fokus të veçantë në aktivizimin e pjesëmarrjes së adoleshentëve në fushën e shkencës dhe inovacionit përmes klubeve sociale dhe aktiviteteve jashtëshkollore. Dixhitalizimi dhe inovacioni janë fjalët kryesore të dekadës së fundit. Inovacioni ka të bëjë me shndërrimin e ideve në produkte, procese dhe shërbime të reja ose të përmirësuara. Sistemi arsimor tashmë ka hyrë në një proces transformimi përmes dixhitalizimit dhe inovacioneve dhe n uk ka kthim prapa. Si i tillë, sistemi arsimor duhet të jetë pika fillestare ku talentet e rinj dhe inovatorët do të nisin idetë e tyre novatore dhe do të shpalosin potencialin e tyre, i cili nga ana tjetër do të garantojë një tranzicion të suksesshëm në tregun e punës duke u përshtatur me sektorin privat fleksibël dhe në ndryshim. nevojave. Qëllimi i projektit është të mbështesë dhe inkurajojë iniciativat personale të një grupi aktiv adoleshentësh në përfshirjen e tyre në fushën e shkencave kompjuterike, ideve novatore të biznesit. Të rinj aktiv në shkollat e tyre, me profile nga më të ndryshmet duke filluar nga IT, Programim, Ekonomi, Hoteleri Turizëm dhe Mekanikë, ndërtuan Klubet e tyre të cilat më pas shërbyen si një gjenerator idesh dhe risie. Diskutimet dhe shkëmbime idesh nuk kanë munguar në asnjë nga takimet e Klubeve. Në mbështetje të mendimeve dhe dëshirave të të rinjve, janë zhvilluar gjithashtu takime me të ftuar e trajnime. Puna e të rinjve u finalizua së fundmi në një event të përbashkët ku çdo shkollë prezantoi idetë dhe propozimet e tyre duke shkëmbyer kështu dhe eksperiencat e tyre me projektin. Ka qenë një kënaqësi të dëshmoje energjinë dhe pasionin që buronte nga të rinjtë dhe të ishim pjesë e botës së tyre të pasur me ide. Në këto muaj, patëm dhe ne gjithashtu mundësinë të zhvilloheshim bashkë me ta. Veprimtaria e Klubeve nuk përfundon këtu pasi tashmë rrjeti i të rinjve që është ndërtuar do të vazhdojë të mbetet një aset aktiv i shkollave për shumë nisma të tjera!