O’VISOR – ONLY WHAT YOU GIVE IS YOURS


Në tetor, New Vision mori pjesë në konferencën e hapjes së programi "O'visor – Only What You Give Is Yours". Programi, i bashkëfinancuar nga Europe for Citizens Program of the European Union, do të përfshijë dhjetë organizata partnere nga Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria, Greqia, Kroacia, Italia, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Hungaria dhe Luksemburgu. Synimi i “o'VISOR është forcimi i unitetit të BE-së dhe mbështetja e rajonit të Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt Bashkimit Europian, gjithashtu ruajtja e identitetit dhe ndërgjegjes së BE-së dhe WB-së, i ndërtuar dhe i mbështetur nga komuniteti duke filluar me ndikimin dhe përmirësimin e politikave të vullnetarizmit në nivel transnacional, duke mbështetur solidaritetin në kohën e krizave dhe bashkëpunimin e vendeve të BE-së me BB.
Puna e përbashkët për ndarjen e kuadrit të solidaritetit, bashkëpunimit dhe vullnetarizmit të BE-së përmes partneritetit të 10 OSHC-ve që vijnë nga 10 vende të ndryshme, synon të nxisë ndërgjegjësimin dhe mirëkuptimin publik për rëndësinë e vullnetarizmit dhe çështjet e solidaritetit, duke përmirësuar kushtet e qëndrueshme për pjesëmarrje qytetare dhe demokratike. në nivel të europian dhe duke përfshirë qytetarë nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky projekt fokusohet në kërkimin dhe krijimin e një modeli të ri të zhvillimit lokal dhe transnacional të rolit thelbësor të vullnetarëve, grupeve të pafavorizuara dhe pakicave, me fokus refugjatët dhe migrantët. Programe të tilla ndihmojnë shumë të rinj të rrisin kapacitetet e tyre dhe të shkëmbejnë përvoja me bashkëmoshatarët e tyre në vende të ndryshme. Përfshirja e 10 organizatave partnere do të rrisë ndikimin e këtij projekti tek të rinjtë.