Rreth Nesh

Organizata New Vision (NV-Vizioni i Ri 2016) është organizatë jo qeveritare, e cila operon në Tiranë dhe në rang kombëtar me të rinj të grupmoshave të ndryshme.  New Vision ka si mision mbështetjen e iniciativave rinore, nxitjen

New Vision synon të promovojë edukimin joformal të të rinjve, aktivizmin rinor dhe vullnetarizmin, përmes projekteve të ndryshme lokale dhe ndërkombtare, trajnimeve të soft-skills, si dhe promovimit të punës vullnetare në rang lokal dhe kombëtar me anë të programit “Unë jam vullnetar”. Rritje e kapaciteve dhe dëshirës për të kontribuar ne kauza sociale është një objektiv për të cilin ne punojmë çdo ditë!

Historiku

New Vision fillimisht ka nisur nën hapat e një grupimi rinor që punonte në periferi të Tiranës, me problematikat që të rinjtë hasnin në këtë zone, në kontekstin e vështirë ekonomik dhe social ku ata jetonin. Aktivitetet e para të kësaj lëvizje të themeluar nga një grup gjimnazistësh nisën në Shtator të vitit 2011, me promovimin e punës së përditshme vullnetare pranë Institutit të Nxënësve që Nuk Shikojnë dhe Institutit të Nxënësve që Nuk Dëgjojnë. Qëllimi kryesor i këtij grupimi ishte ofrimi i mbështetjes për këta të rinj dhe integrimi i tyre në jetën sociale. Në dhjetor të vitit 2012 u vendos nga anëtarët e saj, që funksionimi i kësaj strukture informale të mos mbetej në kuadrin e një lëvizjeje por të krijohej një strukturë formale me formë juridike si shoqatë nën emrin New Vision, ku të jepej mundësia e zgjerimit të të gjithë nismave në rang lokal dhe kombëtar.

Njihuni me skuadrën tonë
Armando Bala

Armando Bala

Ka studiuar tek Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti Tiranës, Dega Sociologji dhe Master Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore. Ka themeluar New Vision në 2012 dhe është antarë i Këshillit Kombëtarë të Shoqërise Civile prej vitit 2020. Ka punuar dhe kontribuar në një seri institucionesh kombëtare dhe ndërkombëtare si ekspert në organizimin institucional dhe fushën e edukimit.

Executive Director

Meet me on:
Rigi Shehi

Rigi Shehi

Ka studiuar tek Fakulteti Ekonomik, Universiteti Tiranës, Dega Financë dhe Master në Menaxhim Risku.   Prej Shtatorit te vitit 2018, punon pranë New Vision Organisation si menaxher financiar dhe ka një eksperiencë të gjërë në fushën e raportimit të projekteve lokale dhe ndërkombëtare.  

Financial Manager

Meet me on:
Enkeleda Kastrati

Enkeleda Kastrati

Ka studiuar tek Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti Tiranës. Diplomuar në Bachelor, në Administrim dhe Politikë Sociale dhe në Master Shkencor, Administrim i Çështjeve Sociale. Ka një eksperiencë 4 vjeçare si Koordinatore Projektesh pranë Qendrës Rinore Tiranë, pjesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Ju bashkua ekipit të New Vision në muajin Prill 2021.

Project Coordinator

Meet me on:
Xheni Hatillari

Xheni Hatillari

Ka studiuar tek Fakulteti Mjeksisë, Universiteti i Tiranës. Ajo është një profesioniste e fushës mjekësore dhe njëkohësisht aktiviste e shoqërisë civile prej disa vitesh tanimë duke nisur me çmimin "Vullnetarja e Vitit 2016" e duke vazhduar me implementimin e projekteve të ndryshme në rang kombëta, me një eksperiencë pune në organizma të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare si Peace Corps Albania apo konsulente pranë UNICEF.

Project Coordinator

Meet me on:
Pyetjet më të shpeshta

answer

Answer

Qëndroni në azhurnim!

Bëhu i pari që merr informacion në lidhje me fëmijët që ne ndihmojmë.